Roald Inge Vestgaard har utvidet sin permisjon fra fastlegestillingen til og med 31.05.2021.

Viktoria T Isaksen fortsetter som vikarlege i samme stilling til og med 31.05.2021.