Vi har fått 2 nye LIS 1 leger som startet 01.09.22

Det er 
Lene Sjursen
Skule Ystad Skjei