Legekontoret har pr i dag 2 ledige fastlegehjemler. Det vil si at det er mange pasienter som er uten fastlege. Dette medfører også økt arbeidsmengde på fastlegene ved Legekontoret.

En av de ledige listene blir delvis ivaretatt av turnusleger.

Vi blir å ta inn vikarleger i perioder for å ivareta fastlegearbeid på lister uten fastleger.

Det jobbes aktivt med rekruttering av nye fastleger og vi håper at situasjon løser seg så snart som mulig. 

Foreløpig vil dette medføre lengre behandlingstid av resepter og andre forespørsler til legene.
Det vil også medføre lengre ventetid på ordinære timer.

Vi beklager dette og håper på forståelse.

Vennlig hilsen oss på Legekontoret