Legekontoret har pr i dag 2 ledige fastlegehjemler. Det vil si at det er mange pasienter som er uten fastlege. Dette medfører også økt arbeidsmengde på fastlegene ved Legekontoret.

Vi blir å ta inn vikarleger i perioder for å ivareta fastlegearbeid på lister uten fastleger.

OPPDATERING:
Legestillingene er nå besatt, men tiltredelse i stillingene blir 12.06.23 og 01.08.23. 

Foreløpig vil det fortsatt være lengre behandlingstid av resepter og andre forespørsler til legene.
Det vil også medføre lengre ventetid på ordinære timer.

Vi gleder oss veldig til å ønske nye leger velkommen!

Vennlig hilsen oss på Legekontoret