er døra inn til skranke låst, men dersom det er behov for øyeblikkelig hjelp - bank på. 

I dette tidspunkt vil også telefon være stengt.

Ved øyeblikkelig hjelp ring  116 117.