Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Velkommen til Legekontoret i Nordreisa.

Legekontoret ligger i 1. etasje på Sonjatun Helsesenter like ved sentrum på Storslett. 

Legekontoret har utenom egen åpningstid akuttmottak med døgnbemanning. 

På legekontoret vil du i tillegg til 6 fastleger og 1 turnuslege komme i kontakt med sykepleiere og helsesekretærer som betjener laboratorie, skiftestue og kontor m/skrankefunksjon.Aktuelt

LEGEKONTORET STENGT

20. oktober 2021

20 OKTOBER FRA KL 13.45 TIL 15.30 PGA MØTE.

VED ØYEBLIKKELIG HJELP RING 116117 EVT. 113 

KONTORET HAR ÅPENT SOM VANLIG I MORGEN. 

 

NYE DATOER for vaksinering for de mellom12-15 år

4. oktober 2021

Vaksinering av barn og unge mellom 12-15 år vil nå være
12 og 13 oktober på idrettshallen. 

Vi vil ta en ringerunde rundt til de vi ikke har hatt kontakt med, så det er fint om dere diskuterer dette på forhånd. 

GÅ gjerne inn på Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI
f
or mer informasjon om vaksinering av barn og unge

Husk at man må ha med samtykkeskjema som er underskrevet av begge foresatte. Dette kan dere hente på legekontoret eller dere kan selv laste det ned og skrive ut via link under:


Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI


Dersom dere var usikker når vi ringte dere tidligere, men nå har bestemt dere for å ta vaksine, kan dere ringe coronatelefon tlf 775 88114 for å avtale tid.

Fastlege

29. september 2021

6. september 2021 begynte Kristin Ledaal som fastlege ved legekontoret. 

Kristin overtar fastlegelista etter Sanju Singh. Hun skal også være lege ved Rehabiliteringsseksjonen på Sonjatun sykestue. 

Vikarlege for Øyvind Roarsen

29. september 2021

1 september 2021 begynte Marit Fauskanger Pedersen som vikar for Øyvind Roarsen.

Hun skal være vikar på hans fastlegeliste. Hun vil være tilgjengelig for ordinære timer ved legekontoret 2 av 6 uker. Utover dette vil hun ha telefonkonsultasjoner ca 1 dag pr uke når hun ikke er tilstede her.

LIS-1 leger

29. september 2021

01 september 2021 begynte det to nye LIS-1 leger ved Legekontoret. Hedda Håkonsen Gretland og Live Vidnes Lindmark.

De skal ta vakter på legevakt, ha konsultasjoner på dagtid og ha småbarnsundersøkelse, helsestasjon for ungdom og ha ansvar for visitt ved sykehjemmet i perioden 01.09.21 - 28.02.22. 

1 oktober- 2021 åpner Legekontoret dørene

28. september 2021

Legekontoret åpner dørene igjen etter 1,5 års nedstenging.

Det er likevel SVÆRT VIKTIG at de som har luftveissymptomer IKKE møter opp på legekontoret, men ringer først for å avtale tid på
tlf 775 88100

Dette fordi legekontoret har mange pasienter inne med svært dårlig immunforsvar, og det er viktig og beskytte de så godt vi kan.

Det er fortsatt timebestilling på laboratorietjenester som blodprøvetaking, sårskift, øreskylling o.l. 
Ta kontakt med legekontoret for å avtale tid for dette. 

 

COV-19 vaskine - drop-in 29/9-21 og 30.09.21

24. september 2021

Bor du eller oppholder du deg i Nordreisa kommune og er over 18 år?

 Vi åpner nå opp for drop-in vaksinering mot corona virus: 

 Onsdag 29/9 kl. 17.00-20.30 og Torsdag 30/9 kl. 17.00-20.30

 Sted: Kantina på Idrettshallen like ved videregående skole.

Vaksine: Moderna 

Dersom du allerede har fått time til vaksinering ber vi om at du benytter din oppsatte time.

Dersom du er i kategori for å få 3. dose ta kontakt med legekontoret i forkant, koronatelefon 775 88 114.

Dersom du har luftveissymptomer, må du vente med vaksinering til du er symptomfri.

Dose 3 til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

20. september 2021

Hvem skal få vaksine?
Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose: 

Gruppe 1:
Mindre og veldefinerte grupper hvor alle pasienter vil få tilbud: Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2: Større grupper der behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling ifht vaksinasjon må vurderes for hver pasientgruppe: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Gjelder dette deg, ta kontakt med koronatelefon 77588114 for å bestille time. 
Evt. send melding på denne siden under "bestille time"

Vaksinering av barn mellom 12-15 år

9. september 2021

Vi har startet innkalling til cov-19 vaksine for barn og unge mellom 12-15 år.

Vaksineringen skjer den 20, 21 og 22 september. 

Dersom ditt barn ønsker vaksine, er det fint om dere finner frem samtykkeskjema og har det klart til vi ringer.
Det finner dere på denne linken; 

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI

Dersom dere ikke har tilgang til skriver kan det også hentes på legekontoret på dagtid. 
Husk at begge foreldre må skrive under på den, såfremt man ikke har aleneansvar for barnet. 

Vi vil ringe foreldre for å avtale tid, men dere kan også sende melding her og bestille time for vaksinering på siden under timebestilling.

Barn i denne aldersgruppen tilbys i første omgang 1 dose, og barnet må ha fyllt 12 år før vaksinering.

Dette vil gjelde barn født i 2006-2007-2008 og 2009 (de som har fyllt 12 år)

OG husk; dersom dere ser at vi har ringt ønsker vi at dere ringer tilbake snarest på 775 88114.   

Her finner du også mer informasjon om vaksinering av barn og unge.

bokmal_koronavaksine-for-ungdom.pdf (fhi.no)

Datoer for vaksinering:
20, 21 og 22 september 2021

 

Vaksinasjon av 15-16 åringer/ NY DATO 20 september-21

26. august 2021

Vi har startet med å innkalle 16-17 åringer til vaksinering. Dette gjelder de som er født 2004 eller 2005.
Dersom dere har blitt oppringt og ikke har hatt mulighet å svare telefon er det viktig at dere ringer tilbake snarest mulig.

Vaksinasjon for denne gruppen er 30.08.21 og 31.08.21 og 20.09.21
da de skal vaksineres med Pfizer. 

De som enda ikke har fyllt 16 år på vaksinetidspunkt, må ha med seg samtykkeerklæring fra foreldre.
Dette finner dere på FHI sin hjemmeside, eller kontakte koronatelefon. 

Kontakt koronatelefon 77588114 dersom dere ikke har folkeregistrert adresse i Nordreisa, men likevel ønsker å få tatt vaksinen her.

 

VAKSINASJON FLYTTES TIL IDRETTSHALLEN

26. august 2021

Fra 30.08.21 vil vaksinasjon flyttes over til iDRETTSHALLEN. 
Vi anbefaler fortsatt
- munnbind før dere går inn
- møter presis, maks 5 minutt før tiden.
- ta kontakt med koronatelefon 77588114 dersom du har symptomer på    korona.

 

 

 

NÅ FORSKYVES 2.DOSENE

26. august 2021

De som har fått 1.dose i løpet av juli måned forskyves nå til uke 35.
Vi vil sende ut melding til alle dette gjelder, og anmoder sterkt om at dere  møter på oppgitt tidspunkt.
Dersom dere likevel av særskilte grunner ikke har mulighet å møte, ber vi dere ta kontakt snarest med koronatelefon: 77588114 mellom kl 08.00 og 15.00. 

Nordreisa kommune har mottatt mange doser fra Moderna/Spikevax. 
Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Det anbefales 4 uker mellom dose 1 og 2 når disse vaksinene kombineres.

 

Les flere nyheter