Senteret sitt bannerbilde

Velkommen til Legekontoret i Nordreisa.

Legekontoret ligger i 1. etasje på Sonjatun Helsesenter like ved sentrum på Storslett. 

Legekontoret har utenom egen åpningstid akuttmottak med døgnbemanning. 

På legekontoret vil du i tillegg til 6 fastleger og 1 turnuslege komme i kontakt med sykepleiere og helsesekretærer som betjener laboratorie, skiftestue og kontor m/skrankefunksjon.Aktuelt

Ny LIS lege

24. mai 2022

1 mars 2022 begynte det nye LIS-1 lege ved Legekontoret;

Henrik Sæther.

De skal ta vakter på legevakt, ha konsultasjoner på dagtid og ha småbarnsundersøkelse, helsestasjon for ungdom og ha visitt ved sykehjemmet i perioder.

COVIDVAKSINE 31.05.22

24. mai 2022

NESTE DATO FOR VAKSINE ER 31.05.22.

Ønsker du vaksine, ta kontakt med coronatelefon 775 88114.

1.dose - alle over 5 år som ønsker
2.dose - 4. uker etter 1.dose for de over 12 år.
3.dose - ca 20 uker etter 2 dose
4.dose - fra 80 år og eldre, alvorlig svekket immunforsvar. Se informasjon                 lenger ned på siden.

Informasjon om 4.dose

16. mai 2022

Informasjon om ytterligere dose koronavaksinering av personer med alvorlig svekket immunforsvar og eldre over 80 år.

Alvorlig svekket immunforsvar:
Folkehelseinstituttet ønsker at flere med alvorlig svekket immunforsvar tar oppfriskningsdose. For de det gjelder blir dette fjerde vaksinedose. 

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter
har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer.
I tillegg har disse pasientgruppene
høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én
oppfriskningsdose 3 md etter dose 3.
Det er god oppslutning om de tre første dosene, men det er fortsatt mange med alvorlig svekket immunforsvar som ikke har tatt oppfriskningsdose. Mangen vil ha oppnådd god beskyttelse dersom de har fulgt de gjeldende anbefalingene, mens enkelte grupper, som f.eks. de organtransplanterte som er blant de pasientene med mest alvorlig svekket immunforsvar, kan selv
etter fire doser ikke ha oppnådd god nok immunrespons og kan derfor ha behov for ytterligere doser.

Det åpnes nå derfor at behandlende lege/spesialist med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre
vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Er du i tvil om at du går under denne gruppen ta en samtale med fastlegen, behandlingteamet ditt.

Behov for ytterligere doser til 80 år og eldre
Folkehelseinstituttet ser ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om en ny oppfriskningsdose (fjerde dose) til alle over 80 år, men mener dette kan vurderes og velges av den enkelte.

Personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. 
En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes

å øke.

Praktisk gjennomføring av ytterligere doser til eldre.
Ettersom tilbud om vaksine til personer 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, men en mulighet for den
enkelte, kalles man ikke aktivt inn til vaksinasjon, du tar selv kontakt med med lokal koronatlf.

Koronatelefon Nordreisa kommune: 
Koronatelefon for spørsmål om korona og andre luftvessykdommer tlf. 77 58 81 14.

Les mer om fjerde dose på Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/nyheter/2022/oppfriskningsdose-med-koronavaksine/

UTLEVERING AV SELVTESTER

15. mars 2022

Ved behov for coronatest, ta kontakt med covidtelefon 775 88114 på dagtid mellom kl 08.00 og 15.00.

Dersom du har behov for covidtest på ettermiddag/kveld kan du kjøpe på apotek/butikker.  

 

Selvregistrering av hurtigtester

9. mars 2022

Nå kan du registrere din positive hurtigtest digitalt, gjennom innlogging med Bank-ID. Du kan registrere hurtigtest på deg selv, men også på vegne av andre, feks egne barn.

Du kan evt legge til/registrere egne nærkontakter i samme system.

Etter registrering får du en bekreftende SMS med info om isolasjonsregler.

Følg link under for å registrere positiv hurtigtest.

https://pasient.remin.no/nordreisa

 

Du trenger ikke å ta PCR test dersom:
1. Du har 3 vaksinedoser.
2. Du har 2 vaksinedoser, og i tillegg hatt bekreftet covid med          PCR.

Men det er likevel viktig at du registerer at du har testet positivt på hurtigtest.


Dersom du får en positiv hurtigtest og er uvaksinert eller har 1 eller 2 doser vaksine, anbefaler vi at du ringer for å bestille time for PCR test. Dette vil ha betydning for koronasertifikatet ditt. 
Dette gjøres på koronatelefon 775 88114 mandag til fredag mellom kl 08.00 og 15.00. 

 

Endre reiser med drosje/minibuss rekvirert av lege

14. februar 2022

Nå kan du som pasient selv logge deg inn på helsenorge.no å endre på reiser med drosje eller minibuss som er gjort på medisinsk grunnlag av lege.  Endringen MÅ skje senest kl. 13:00 siste virkedag før reisen.

Du kan endre på: 

  • dato og tidspunkt for når pasienten skal være fremme på behandlingsstedet, og tidligste hentetidspunkt etter behandlingen
  • adressen for hvor reisen skal starte, og hvor pasienten skal reise tilbake til etter behandling
  • spesielle behov på reisen

Hvis en pasient vil gjøre andre endringer eller ikke ønsker å logge inn på helsenorge.no, kan reisen endres som i dag, ved å ringe Pasientreiser på 05515.

2.dose til barn 12-18 år

6. februar 2022

BARN OG UNGE FØDT 2006 til 2010

Det er åpnet for at barn og unge fra 5-16 år skal få 2.dose vaksine om barn og foreldre ønsker.
Ta kontakt på sonjatun.no eller ring koronatelefon 775 88114 for å bestille vaksinetime. 

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker

Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.

Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom?allerede er svært lav etter første vaksinedose.

Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Selvregistrering av positive hurtigtester

27. januar 2022

Nå kan du registrere din positive hurtigtest digitalt, gjennom innlogging med Bank-ID. Du kan registrere hurtigtest på deg selv, men også på vegne av andre, feks egne barn.

Du kan evt legge til/registrere egne nærkontakter i samme system.

Etter registrering får du en bekreftende SMS med info om isolasjonsregler.

Følg link under for å registrere positiv hurtigtest.

https://pasient.remin.no/nordreisa

 

Du trenger ikke å ta PCR test dersom:
1. Du har 3 vaksinedoser.
2. Du har 2 vaksinedoser, og i tillegg hatt bekreftet covid med          PCR.

Men det er likevel viktig at du registerer at du har testet positivt på hurtigtest.


Dersom du får en positiv hurtigtest og er uvaksinert eller har 1 eller 2 doser vaksine, anbefaler vi at du ringer for å bestille time for PCR test. Dette vil ha betydning for koronasertifikatet ditt. 
Dette gjøres på koronatelefon 775 88114 mandag til fredag mellom kl 08.00 og 15.00. 

 

 

 

Vaksinering av barn og unge 5-12 år

26. januar 2022

Nordreisa Kommune starter nå med vaksinasjon av barn og unge 5-12 år.

Foresatte vil få en telefon for å avklare om de ønsker vaksine. 

Dere kan også sende melding på sonjatun.no eller ringe koronatelefon 775 88114 dersom dere ønsker vaksine til barna. 

Vaksinasjonsdatoer er satt til 02.02.22 og 04.02.22.

Husk samtykkeskjema må signeres av begge foreldre, såfremt at begge har foreldreansvar. 

Vaksinasjon av barn og unge

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen. De under 30 år som ønsker vaksine får tilbud om koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty). Barn 5–11 år får egne barnedoser av denne. Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, også kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge.

Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge:

Barn og ungdom født 2006 - 2009

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker

Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.

Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom?allerede er svært lav etter første vaksinedose.

Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Barn født 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år.

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

 

Vaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år.

Les mer informasjon her: 

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Oppdatering vaksinering

23. november 2021

Vi fortsetter arbeidet med å vaksineringen.

1.dose til de som ikke har fått vaksine tidligere.

2.dose

3.dose til de over 65 år 
Det bør gå 5-6 mnd mellom 2 og 3 dose for de over 65 år.

3 dose til helsepersonell
Helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, skal også få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine tidligst 6 måneder etter dose 2.


Målet er at alle over 65 år og helsepersonell med pasientkontakt skal få tilbud om 3.dose før nyttår.

Vaksineringen foregår nå på Sonjatun kantine. 

OBS! For å gjøre dette arbeidet enklere for oss, er det veldig viktig at dere benytter dere av time dere får tildelt. VI følger FHI sin anbefaling i fht prioritering. 

  • En liten gruppe personer med alvorlig immunsvikt anbefales 3 doser fordi de ikke får god nok beskyttelse etter de to første. I disse tilfellene skal tredje dose gis minst 4 uker etter andre dose

Ved spørsmål i forbindelse med vaksine kan dere ringe koronatelefon 775 88114

NYE DATOER for vaksinering for de mellom12-15 år

4. oktober 2021

Vaksinering av barn og unge mellom 12-15 år vil nå være
12 og 13 oktober på idrettshallen. 

Vi vil ta en ringerunde rundt til de vi ikke har hatt kontakt med, så det er fint om dere diskuterer dette på forhånd. 

GÅ gjerne inn på Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI
f
or mer informasjon om vaksinering av barn og unge

Husk at man må ha med samtykkeskjema som er underskrevet av begge foresatte. Dette kan dere hente på legekontoret eller dere kan selv laste det ned og skrive ut via link under:


Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI


Dersom dere var usikker når vi ringte dere tidligere, men nå har bestemt dere for å ta vaksine, kan dere ringe coronatelefon tlf 775 88114 for å avtale tid.

Fastlege

29. september 2021

6. september 2021 begynte Kristin Ledaal som fastlege ved legekontoret. 

Kristin overtar fastlegelista etter Sanju Singh. Hun skal også være lege ved Rehabiliteringsseksjonen på Sonjatun sykestue. 

Les flere nyheter