Senteret sitt bannerbilde

Velkommen til Legekontoret i Nordreisa.

Legekontoret ligger i 1. etasje på Sonjatun Helsesenter like ved sentrum på Storslett. 

Legekontoret har utenom egen åpningstid akuttmottak med døgnbemanning. 

På legekontoret vil du i tillegg til 6 fastleger og 1 turnuslege komme i kontakt med sykepleiere og helsesekretærer som betjener laboratorie, skiftestue og kontor m/skrankefunksjon.Aktuelt

LEGEKONTORET ER STENGT

2. januar 2019

Fredag 04.01.19 pga personaldag for hele kommunen.

Ved øyeblikkelig hjelp; ring 116 117

Influensavaksine 2018

15. oktober 2018

på helsestasjonen

9 november og 23 november.

Ta kontakt  på telefon 775 88200 ved spørsmål. 

 

STUDENTER

30. august 2018

I løpet av 1 år har vi 3 legestudenter innom oss.

Benedikte Paulsen er student i perioden 27.08.18 frem til 19.10.18

Det kan derfor hende at du vil få tilbud om å komme til student. 

Ved behov får studenten veiledning fra en av de andre legene, gjerne veileder evt fastlegen din.

Ta godt i mot våre studenter :-)

 

Permisjoner

30. august 2018

Remi Paul har permisjon fra sin fastlegestilling frem til 01.10.18.

Roald Inge Vestgaard har fått innvilget permisjon i perioden 01.10.18 og 01.04.18.

Vikarlege: Øyvind Humberset

NY TURNUSLEGE

28. august 2017

Ny turnuslege, Renate Jenssen Humberset

starter 01.09.18 og skal være frem til 28.02.18.

Samtidig får vi en ny vikarlege, Øyvind Humberset som skal vikariere ved legekontoret i samme periode.

 

Nytt telefonnummer for Ø-HJELP

20. februar 2017

22.02.17
fikk Nordreisa nytt Legevaktssystem.
Legevaktsentralen vil betjene både Skjervøy og Nordreisa og er flyttet til Legekontoret/laboratoriet på Sonjatun. 

Nytt telefonnummer for Øyeblikkelig hjelp:

 77 77 01 90 eller 116 117

 

NYTT VEDRØRENDE FRIKORT

9. januar 2017

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

  • Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
  • Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr.
  • Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.
  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.
  • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortingetved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.
  • Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2017: 2 205 kroner

I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over ?2? 205 kroner i egenandeler i 2017.

Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort

Nye førerkortforskrifter

13. oktober 2016

Det er kommet nye og strengere regler i forbindelse med fornyelse av førerkort som gjelder fra 01.01.16.

Dere kan se informasjon dersom dere følger linken som er lagt under lenken på hovedmenyen.

NYTT TELEFON NUMMER

14. mars 2016

TIL LEGEKONTORET  -  TLF  77 58 81 00

 

Nytt legevaktsnummer fra 1 september

1. september 2015

Ved øyeblikkelig hjelp ring tlf  116 117 
OBS! Dette er et legevaktsnummer som er landsomfattende, og brukes over hele landet.

Dersom du har behov for akutt hjelp må du fortsatt ringe 113

Legekontoret i Nordreisa har fortsatt samme telefonnummer som tidligere, 775 88100

I lunsjpausen kl 12:00 - 12:40

17. oktober 2014

er døra inn til skranke låst, men dersom det er behov for øyeblikkelig hjelp - bank på. 

I dette tidspunkt vil også telefon være stengt.

Ved øyeblikkelig hjelp ring  116 117. 

 

ØYEBLIKKELIG HJELP

9. desember 2013

 

Ring 116117 eller 113