Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Velkommen til Legekontoret i Nordreisa.

Legekontoret ligger i 1. etasje på Sonjatun Helsesenter like ved sentrum på Storslett. 

Legekontoret har utenom egen åpningstid akuttmottak med døgnbemanning. 

På legekontoret vil du i tillegg til 6 fastleger og 1 turnuslege komme i kontakt med sykepleiere og helsesekretærer som betjener laboratorie, skiftestue og kontor m/skrankefunksjon.Aktuelt

Sjømanns-petroleumslege

5. januar 2023

Remi Paul har videreutdannet seg, er nå autorisert Sjømanns- og Petroleumslege. 

Dersom du trenger time for attester, ta kontakt med legekontoret
på tlf 775 88100

OPPFRISKNINGSDOSER COVID - OPPDATERT INFORMASJON

29. november 2022

OBS!!

DE SOM ØNSKER COVIDVAKSINE MÅ TA KONTAKT MED LEGEKONTORET TLF 775 88114 FOR Å AVTALE TID. 

 

Målgrupper:

personer i aldersgruppen 65 år og eldre, sykehjemsbeboere

 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Gravide i 2. og 3. trimester, men det bør ha gått minst 4 mnd siden forrige dose
 • Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.
 • Oppfriskningsdose for barn i alderen 5-11 år hvis foresatte ønsker. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3. doser. Bør gå 4 mnd mellom dose 2 og 3. 
 • Oppfriskningsdose for barn i alderen 12-15 år hvis foresatte ønsker. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3. doser. Bør gå minst 4 mnd mellomdose 2 og 3.
 • Oppfriskningsdose til ungdom mellom 16 og 17 år hvis ungdommen ønsker. Grunnvaksinering med 2 doser skjer med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser. Bør da gå minst 4 mnd mellom dose 2 og 3. 


Disse kan få ekstra vaksine ved ønske

 • Personer i aldersgruppen 18 til 64 uten underliggende risiko 


5.dose:
For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen.
Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, evt. tidligere journalnotat.

NYTT:
Ved bekreftet covid-19 kan man gjerne vente 3-4 mnd med å ta oppfriskningsdose.
Ny kunnskap tilsier at BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter.
Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose.

Ønsker du mer informasjon -

Flere får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine - FHI

 

OBS!!
DE SOM ØNSKER CORONAVAKSINE MÅ TA KONTAKT MED LEGEKONTORET TLF 775 88114 FOR Å AVTALE TID. 

NESTE VAKSINERING ER I UKE 39-40.

Til deg som har Roald Vestgaard som fastlege

23. september 2022

Victoria Isaksen har vært vikar for Roald Vestgaard siden juni-22. 
Hun har nå siste arbeidsdag på legekontoret den 30.09.22.

Pasienter som har Roald Vestgaard som fastlege, vil fremover få timer og oppfølging hos våre dyktige LIS leger, Lene Sjursen eller Skule Ystad Skjei.

Stillingen er ledig og vi håper det kommer en stedfortreder i stillingen etterhvert. 

OPPFRISKNINGSDOSER COVID - OPPDATERT INFORMASJON

15. september 2022

Målgrupper:

 

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Gravide i 2. og 3. trimester, men det bør ha gått minst 4 mnd siden forrige dose
 • Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.
 • Oppfriskningsdose for barn i alderen 5-11 år. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3. doser. Bør gå 4 mnd mellom dose 2 og 3. 
 • Oppfriskningsdose for barn i alderen 12-15 år. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3. doser. Bør gå minst 4 mnd mellomdose 2 og 3.
 • Ungdom mellom 16 og 17 år  anbefales grunnvaksinering med 2 doser med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser. Bør gå minst 4 mnd mellom dose 2 og 3. 

Disse kan få ekstra vaksine ved ønske

 • Personer i aldersgruppen uten underliggende risiko 
 • Barn i alderen 6 mnd til og med 4 år

5.dose: For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen.
Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, evt. tidligere journalnotat.

NYTT:
Ved bekreftet covid-19 kan man gjerne vente 3-4 mnd med å ta oppfriskningsdose.
Ny kunnskap tilsier at BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter.
Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose.

Ønsker du mer informasjon -

Flere får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine - FHI

 

OBS!!
DE SOM ØNSKER CORONAVAKSINE MÅ TA KONTAKT MED LEGEKONTORET TLF 775 88114 FOR Å AVTALE TID. 

NESTE VAKSINERING ER I UKE 39-40.

 

 

 

NY LEGE FRA 01.09.22

5. september 2022

Kristin Ledaal avsluttet sitt vikariat 30.08.22.

1 september-22 kom det ny lege i den vakante stillingen som heter 

Martti Mikko Palotie.

Han kommer fra Finland og har fått et vikariat her i Nordreisa som fastlege og lege på rehab på Sykestua.

 

NYE LIS 1 LEGER

5. september 2022

Vi har fått 2 nye LIS 1 leger som startet 01.09.22

Det er 
Lene Sjursen
Skule Ystad Skjei

 

NY informasjon covid-vaksine

18. juli 2022

Råd om ytterligere oppfriskningsdose (dose nr.4.) til personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.
 
Fra 1.juli 2022 anbefales personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
 
Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine
 
Målgrupper:
 
• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (prioriteres først)
• Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for
alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1.september)
 
Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter.
Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.
Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny
oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.
 
FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.
 
Oppstart av vaksinasjon i Nordreisa kommune.
 
Prioriteringsrekkefølge:
1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie
2. Aldersgruppen 80 år og eldre
3. Aldersgruppen 75-79 år
 
Gjennomføring av vaksinasjon i Nordreisa kommunene.
I de første rundene med koronavaksinasjon ble det i stor grad brukt innkalling i de fleste kommuner. Dette fulgte særlig av at det var strenge prioriteringer gitt mangel på vaksiner og kort holdbarhet på vaksinene i kommunene.
Dette er ikke tilfellet lenger, DU SELV BOOKE VAKSINETIME.
 
Bestill time via TLF:
Koronatelefon Nordreisa kommune for timebestilling:
tlf. 77 58 81 14. mandag - fredag kl 08:00 - 15:00
 
Bestill time via SMS
Send til 2097:
 
NORDREISA fødselsdato, ditt navn, grad av hast, hva det gjelder f.eks: ønsker time til vaksine COVID dose 4
 
(Unngå sensitiv informasjon)
 
F.eks: NORDREISA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon
 
Kr. 6,- per mottatt melding.
 
Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.
 
NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
 
Mer info se kommunens hjemmeside korona info eller http://sonjatun.no/
 
Mye nyttig info på helsenorge eller FHI sine sider
 
https://www.helsenorge.no/koronavirus
https://www.fhi.no/

Vaktleger

7. juni 2022

Vi har ansatt to vikarleger som skal jobbe i såkalt Nordsjøturnus ved Legekontoret i Nordreisa. De blir i all hovedsak å jobbe som vaktlege, men også bidra innenfor andre legerelaterte kommunale oppgaver. De jobber 2 uker hver i turnus på 6 uker.

Truels Erikstad 
Line Elisabeth Olaisen 

Ny vikarlege

7. juni 2022

Roald Inge Vestgaard har sagt opp sin stilling som fastlege ved legekontoret. 

Victoria Therese Isaksen begynner som vikar i hans stilling fra og med 07.06.22.  

COVIDVAKSINE 31.05.22

24. mai 2022

NESTE DATO FOR VAKSINE ER 31.05.22.

Ønsker du vaksine, ta kontakt med coronatelefon 775 88114.

1.dose - alle over 5 år som ønsker
2.dose - 4. uker etter 1.dose for de over 12 år.
3.dose - ca 20 uker etter 2 dose
4.dose - fra 80 år og eldre, alvorlig svekket immunforsvar. Se informasjon                 lenger ned på siden.

Informasjon om 4.dose

16. mai 2022

Informasjon om ytterligere dose koronavaksinering av personer med alvorlig svekket immunforsvar og eldre over 80 år.

Alvorlig svekket immunforsvar:
Folkehelseinstituttet ønsker at flere med alvorlig svekket immunforsvar tar oppfriskningsdose. For de det gjelder blir dette fjerde vaksinedose. 

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter
har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer.
I tillegg har disse pasientgruppene
høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én
oppfriskningsdose 3 md etter dose 3.
Det er god oppslutning om de tre første dosene, men det er fortsatt mange med alvorlig svekket immunforsvar som ikke har tatt oppfriskningsdose. Mangen vil ha oppnådd god beskyttelse dersom de har fulgt de gjeldende anbefalingene, mens enkelte grupper, som f.eks. de organtransplanterte som er blant de pasientene med mest alvorlig svekket immunforsvar, kan selv
etter fire doser ikke ha oppnådd god nok immunrespons og kan derfor ha behov for ytterligere doser.

Det åpnes nå derfor at behandlende lege/spesialist med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre
vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Er du i tvil om at du går under denne gruppen ta en samtale med fastlegen, behandlingteamet ditt.

Behov for ytterligere doser til 80 år og eldre
Folkehelseinstituttet ser ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om en ny oppfriskningsdose (fjerde dose) til alle over 80 år, men mener dette kan vurderes og velges av den enkelte.

Personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. 
En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes

å øke.

Praktisk gjennomføring av ytterligere doser til eldre.
Ettersom tilbud om vaksine til personer 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, men en mulighet for den
enkelte, kalles man ikke aktivt inn til vaksinasjon, du tar selv kontakt med med lokal koronatlf.

Koronatelefon Nordreisa kommune: 
Koronatelefon for spørsmål om korona og andre luftvessykdommer tlf. 77 58 81 14.

Les mer om fjerde dose på Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/nyheter/2022/oppfriskningsdose-med-koronavaksine/

UTLEVERING AV SELVTESTER

15. mars 2022

Ved behov for coronatest, ta kontakt med covidtelefon 775 88114 på dagtid mellom kl 08.00 og 15.00.

Dersom du har behov for covidtest på ettermiddag/kveld kan du kjøpe på apotek/butikker.  

 

Les flere nyheter